Vizioni & Misioni
-: Ne plotësisht i njohim kërkesat e juaja
Me më shumë se 10 vite përvojë të sigurisë me roje, Kompania e Sigurimit Fizik "Rojet e Nderit" sh.p.k është bërë një nga kompanitë më profesionale në ofrimin e shërbimeve të sigurisë në vend. Shërbimi jonë e kupton sfidat e sigurisë së industrisë dhe ofron këto shërbime në kohë të ndjeshme me roje.
Arritjet tona
-: Informata rreth kompanisë tonë
Kompania e Sigurimit Fizik "Rojet e Nderit" filloi në një treg mjaft konkurrues në Kosovë, ku siguria ishte kritike për një gamë të gjerë të firmave në rritje të teknologjisë së lartë, ndërtesa zyre dhe spitale. Ne tani kemi oficerë të sigurisë në të gjithë Republikën e Kosovës.

Evente të kryera

1500+

Staf të kualifikuar

1200

Lokacionet tona

10

Ku shërbejmë

50

Me mbi 10 vite eksperienc ne ofrojmë

SHËRBIM TË SIGURIMIT MË TË LARTË ME ÇMIMET MË TË MIRA
Ne ofrojmë një shërbim ushtrimi që ju përshtatet të gjitha llojeve të organizatave dhe biznesit, dhe do të punojmë bashkërisht me ju për të dizajnuar shërbimin sipas nevojave tuaja.

Sigurim të jashtzakonshëm

Inkurajojmë rritjen individuale, grupore dhe organizative

Më shumë se 1000 roje të punësuar me orar të plotë dhe të pjesërishëm dhe oficerë të armatosur të sigurisë. Shërbimet tona të sigurisë kanë dëshmuar të jenë zgjidhja më e mirë për dhjetra koorporata të mëdha. Qëllimi ynë është kënaqësia e konsumatorëve.

Besueshmëri & Bindje

Respektojmë zotimin e shërbimeve tona

Oficerët tanë të sigurimit janë të trajnuar dhe kualifikuar për të ofruar shërbime të zgjidhjeve të sigurisë, të avansuar për të përmbushur nevojat e juaja individuale dhe kolektive.

Vitet në biznes

Historia

Ndërtojmë besim, respekt dhe integritet në çdo marrëdhënie dhe ndërveprim.

NE KEMI ARRITUR NJË MOMENT HISTORIK

NE KEMI ARRITUR NJË MOMENT HISTORIK

NE KEMI ARRITUR NJË MOMENT HISTORIK

NE KEMI ARRITUR NJË MOMENT HISTORIK