Alarmet kundër zjarrit

Në rast të ndonjë zjarri në biznesin tuaj, është shumë me rëndësi që sistemi që keni instaluar të reagoj shpejt për të mënjanuar dëmet e mëdha në pronë dhe gjithashtu rrezikun e lëndimit ose vdekjen e njerëzve që gjenden brenda. Shenjat e hershme të zjarrit janë shumë të rëndësishme dhe monitorimi 24 orësh mund të ofroj sigurinë që është prioritet numër 1.

Ekzistojnë shumë lloje të sistemeve të alarmit kundër zjarrit me ndërlikueshmëri të ndryshme- për t’u siguruar që i përshtaten shumë mirë biznesit tuaj.

“ Një sistem automatik alarmi është i dizajnuar të detektoj zjarrin duke monitoruar ndryshimet e oksidimit. ”

"Rojet e Nderit"

Sistemet e alarmit kundër zjarrit variojnë nga një panel i vetëm me detektor dhe tingëllues në një pronë të vogël komerciale e deri tek sistemi automaik i alarmit kundër zjarrit në një ndërtesë të madhe biznesi ku njerëzit dhe objekti duhet të jenë të mbrojtur.

Ne do të bisedojmë me ju rreth mbrojtjes kundër zjarrit që ju duhet dhe do të ju këshillojmë nivelin minimal të mbrojtjes për njerëzit dhe objektet. Të gjitha pajisjet e përdorura në instalimet e sistemit e alarmit kundër zjarrit janë të prodhura sipas standardeve kryesore europiane.

Sistemet e alarmit kundër zjarrit variojnë nga një panel i vetëm me detektor dhe tingëllues në një pronë të vogël komerciale e deri tek sistemi automaik i alarmit kundër zjarrit në një ndërtesë të madhe biznesi ku njerëzit dhe objekti duhet të jenë të mbrojtur.

Sistemet e alarmit kundër zjarrit variojnë nga një panel i vetëm me detektor dhe tingëllues në një pronë të vogël komerciale e deri tek sistemi automaik i alarmit kundër zjarrit në një ndërtesë të madhe biznesi ku njerëzit dhe objekti duhet të jenë të mbrojtur.

Sistemi që i përshtatet nevojave tuaja do të dizajnohet dhe instalohet me përdorimin e një mori pajisjesh manuale përfshirë pajisjet për thyerje të xhamave, detektorët e tymit, detektorët e nxemjes dhe bocat për fikjen e zjarrit. Dhomat e kompjuterëve dhe zyret e specialistëve kërkojnë mbrojtje shtesë si dhe një sistem automatik të fikjes së zjarrit. Këto sisteme janë të pajisura me një panel kontrolli që identifikojnë dhe menaxhojnë ndryshimet në mjedis për të parandaluar ndonjë dëm të shkaktuar nga zjarri si tek personat, objektet, skedarët dhe biznesi juaj.

Për të ju ndihmuar në parandalimin e shkaktimit të dëmeve që mund të rezultojnë nga një zjarr, ne ofrojmë një gamë të gjërë shërbimet që i përshtaten çdo organizate duke filluar nga më e vogla e deri tek ndërmarrjet e mëdha.