Shërbimet themelore të sigurimit

Oficerët tanë të sigurimit janë të trajnuar dhe kualifikuar për të ofruar shërbime të zgjidhjeve të sigurisë, të avansuar për të përmbushur nevojat e juaja individuale dhe kolektive..

Kompania e Sigurimit fizik “ Rojet e Nderit” sh.p.k në kuadër të departamenteve të saj përkatëse ka departamentin e operativës. Ky department është i avansuar për të përpiluar plane sigurie dhe këshilla për organizimin e sigurisë brenda dhe jashtë pronave tuaja, dhe është i gatshëm në çdo kohë që të ju ofrojë këto shërbime me kërkesën e parë nga ju.

“ Ne dallojmë rëndësinë e bashkëpunimit me komunitetin. Nga sponzorizimet e deri te shërbimet, ne përkrahim komunitetet të cilave u shërbejmë. ”

"Rojet e Nderit"
Ekipet tona janë të përbëra prej oficerëve të paramatosur dhe armatosur, për të ofruar reagim efektivë dhe shërbime kryesisht të bazuara në punë ekipore, zgjidhjen e problemeve dhe përgjegjësis personale.