SHËRBIMI THEMELOR I SIGURIMIT
-: Ekipet tona janë të përbëra prej oficerëve të paramatosur dhe armatosur, për të ofruar reagim efektivë dhe shërbime kryesisht të bazuara në punë ekipore, zgjidhjen e problemeve dhe përgjegjësis personale.
Sigurimin e korporatave
-: Oficerët tanë të sigurimit janë të trajnuar dhe kualifikuar për të ofruar shërbime të zgjidhjeve të sigurisë, të avansuar për të përmbushur nevojat e juaja individuale dhe kolektive.

Me kosto efektive

MBROJTJE E AFËRT FIZIKE

 
Rojet e Nderit në mënyrë efektive integrojnë një gamë të gjërë burimesh dhe ekspertize për të ofruar zgjidhje unike që tejkalojnë pritjet dhe nevojat e konsumatorëve tanë. Qëllimi jonë është të ofrojmë pako për mbrojtje të afërt që i përshtatet nevojave ideale të biznesit tuaj. Nevojat e klientit janë faktori kryesor në përpjekjet tonë për përsosmëri, dhe jemi krenarë për punën dhe veprimtarinë me të cilën merremi. Ne udhëhiqemi nga dëshira për një botë më të sigurtë- që reflektohet në tërë qasjen tonë për secilin veprim. Profesionistët tanë kanë qasje në objektet më moderne të trajnimit, skuadrat për menaxhimin e detyrave, si dhe burimet inovative të përkrahjes për të ofruar zgjidhje të klasit botëror.

Pse të na zgjidhni

ROJET E NDERIT

 
 • Sondazhet e sigurisë teknike & Auditime
 • Sistemet CCTV
 • Mbikëqyrja e dyerëve
 • Licensuar, Experienc & Staf të qualifikuar
 • Të gjitha shërbimet e sigurimit
 • Mbikëqyrje e automjeteve
 • Ushtrimet për ngjarjet e krizave
 • Siguruar plotësisht & Kompani legale

Evente të kryera

1500+

Staf të kualifikuar

1200

Lokacionet tona

10

Ku shërbejmë

50

Me mbi 10 vite eksperiencë, Ne ofrojmë

shërbim të sigurimit më të lartë me çmimet më të mira

Ne ofrojmë një shërbim ushtrimi që ju përshtatet të gjitha llojeve të organizatave dhe biznesit, dhe do të punojmë bashkërisht me ju për të dizajnuar shërbimin sipas nevojave tuaja.

Çka ofrojmë

Shërbimet tona

-: Staf të trajnuar profesionalisht që kontrollojnë sigurimin në çdo Kompani.
 
Ne jetojmë në bazë të përkushtimit për përsosmëri. Ne shikojmë çdo ndërveprim që kemi me konsumatorët dhe punonjësit tanë si një mundësi për të fuqizuar pozitën tonë si firma më e përgjegjshme e shërbimeve të sigurisë. Ky përkushtim kulminon me filozofinë tonë Guxo të jesh i MADH që flet për vlerat dhe standardet tona dhe si lidhen ato direkt me suksesin tonë si organizatë. Duke jetuar me këtë përkushtim, ne vazhdimisht ndërtojmë qëllimin tonë për krijim të një kulture ideale të punës me kualitet, rritje dhe respekt.
 • Sistem CCTV

  konsiderohet si metoda më efektive për reduktimin e krimit.
 • Gardat e sigurisë

  Ne jemi plotësisht të vetëdijshëm për kohën, energjinë dhe paratë që keni investuar në biznesin tuaj.
 • Mbrojtje e afërt fizike

  Rojet e Nderit në mënyrë efektive integrojnë një gamë të gjërë burimesh dhe ekspertize për të ofruar zgjidhje unike që tejkalojnë pritjet dhe nevojat e konsumatorëve tanë.
 • Qendra e kontrollit

  Monitorimi nuk është thjeshtë mënyra më moderne e mbrotjes.
 • Sigurimi i tubimeve publike

  Të organizon një ngjarjeje zakonisht është një ankth. Ne ju ndihmojmë për këtë!
 • Vlerësimi i kërcënimeve

  Procesi jonë i vlerësimit të kërcënimeve konsideron spektrin e plotë të kërcënimeve (p.sh. natyral, kriminal, terrorist, aksidental etj.) për një objekt, lokacion apo organizatë.

Na telefononi në 0800 88 666 për të diskutuar kërkesat tuaja të sigurisë

Ju gjithashtu mund të na kontaktoni me email. Ne zakonisht përgjigjemi brenda 48 orëve.

A jeni i interesuar të punoni me ne!?

-: Bashkohu me ekipën tonë & fillo karierën tënde tek Rojet e Nderit. Është misioni ynë të punësojmë më të mirët dhe më të motivuarit!

Shkarkoni broshurën e kompanisë