Mbikëqyrja e dyerëve

Disa prej shërbimeve të ofruara përfshijnë:

- Roje të armatosur dhe të paarmatosur për siguri në banka, insitucione jofinanciare, objekte të mëdha biznesi, agjentë udhëtimesh dhe ATM

- Marrja, shpërndarja dhe depozita e parasë kesh, arit, kredit kartelave, dokumenteve si dhe gjërave tjera të vlefshme.

“ Ne udhëhiqemi nga një ekip menaxhuese e përgjegjjshme dhe mjaft me përvojë dhe ekspertizë për të identifikuar rreziqet, kujdesin dhe integritetin në të cilin mund të mbështeteni. ”

"Rojet e Nderit"
- Mbledhja e keshit dhe depozita ose tërheqja në emër të bankave.

- Zhvendosja e keshit brenda dhe jashtë qytetit.

- Ndarja e keshit për bankat.

- Shërbimet e përcjelles

- Shërbimet e menaxhimit të keshit

- Rimbushja e ATM-ve

- Furgon të dedikuar për bartje të keshit

- Makina anti-plumb dhe me GPS për gjurmim të makinës

Ne transportojmë dokumentet e parasë kesh dhe gjërave të vlefshme shumë shpejt dhe në mënyrë të sigurtë. Gjërat e vlefshme transportohen nën vëzhgimin e rojave tona të armatosura. Kontakti efektiv në mes të makinave dhe klientëve tanë apo dhomës sonë të monitorimit kryhet përmes pajisjeve GPS apo telefonëve celularë.