Sistemet CCTV

CCTV (Closed Circuit Television) konsiderohet si metoda më efektive për reduktimin e krimit. Duke monitoruar me kujdes njerëzit, pronën, makinat si dhe gjërat e vlefshme, pajisja CCT është një ndihmës shumë i madh për të na mbrojtur dhe siguruar si neve ashtu edhe pronën tonë. Puna me një mori klientësh dhe instalimi i pajisjeve të duhura është pjesë e rolit tonë. Ne ju sigurojmë që monitorimi dhe gjetjet e sistemit janë kritike për investimin që do të bëni në siguri.

Secila zgjidhje është individuale, por të gjitha pajisjet që ne ju ofrojmë sigurojnë që menaxhimi, monitorimi dhe raportimi është i disponueshëm në çdo kohë. Ne mund të ofrojmë sisteme vëzhgimi dhe kemi inxhinierë me përvojë të gjatë për këtë punë. Sistemi pastaj lidhen me teknologjinë e sofistikuar që ofron siguri dhe vepron shpejt në rast të detektimit të ndonjë incidenti apo veprimi të dyshimtë.

“ Përgjigjja e shpejt është imperative në menaxhimin e situatave të vështira dhe sistemet tona CCTV janë të dizajnuara që të bëjnë pikërisht këtë punë. ”

"Rojet e Nderit"

Ne përdorim CCTV për shumë sisteme të sigurisë. Pa marrë parasys a ju duhet një kamerë e vetme për një sistem të vogël analog, apo keni rrjetin apo lidhjen tuaj internet, ne do të përdorim njohuritë dhe përvojën tonë për t’u siguruar që projekti jonë ka të instaluar sistemin e duhur.

Ne përdorim CCTV për shumë sisteme të sigurisë. Pa marrë parasys a ju duhet një kamerë e vetme për një sistem të vogël analog, apo keni rrjetin apo lidhjen tuaj internet, ne do të përdorim njohuritë dhe përvojën tonë për t’u siguruar që projekti jonë ka të instaluar sistemin e duhur.

Sistemet CCTV për vëzhgim nga larg

Prej skuadrës sonë

Jo të gjitha sistemet CCTV nevojitet të menaxhohen nga ju. Sistemet tona mund të menaxhohen nga ne dhe atë nga dhoma jonë qëndrore për monitorim dhe kontroll apo nga ndonjë palë tjetër. Këto sisteme janë shumë të mira në rast se instalohen në një zonë ku nuk ka prezencë të njerëzve. Në këtë rast ekpertët tanë do të vëzhgojnë aktivitetet e dyshimta dhe do t’i njoftojnë rojet apo shërbimet e emergjencës sipas nevojës.

Prej jush /stafit tuaj

Ne përdorim teknologjinë e fundit që ju mundëson të monitoroni të gjitha zonat përmes një shfletuesi në internet. Përdorimi i GSM dhe ISDN ju mundëson t’i shikoni këto zona kurdo që ju dëshironi të kontrolloni hapësirën tuaj. Gjithashtu është e mundur të instalojmë një paralajmërim monitorimi me zë për të mbrojtur çdo zonë direkt nga sistemi juaj i monitorimit.

Përmes telefonit

Përmes lidhjes së internetit ju gjithashtu do të keni mundësi të shikoni sistemin tuaj të sigurisë edhe përmes telefonit. Nuk është e nevojshme të keni GPRS apo telefonë 3G. Shumica e smartfonëve Android, BlackBerry, iPhone dhe PDA ju mundësojnë t’i çaseni sistemit tuaj të sigurisë 24/7.

Siguria CCTV gjithashtu mundëson monitorimin e zonave specifike përmes internetit nga cilido vend i botës.

Ne përdorim CCTV për shumë sisteme të sigurisë. Pa marrë parasys a ju duhet një kamerë e vetme për një sistem të vogël analog, apo keni rrjetin apo lidhjen tuaj internet, ne do të përdorim njohuritë dhe përvojën tonë për t’u siguruar që projekti jonë ka të instaluar sistemin e duhur.